همکاری فیدان و ایسفا

همکاری فیدان و ایسفا در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

فیدان در نخستین حضور خود در رویدادهای فرهنگی فیلم کوتاه کشور ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه را حمایت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، طی توافقی بین هیات مدیره ایسفا و مدیر مسئول فیدان و به بهانه برگزاری ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه سینمای ایران، وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه در نخستین حضور خود در رویدادهای فرهنگی عرصه فیلم کوتاه کشور حضوری پررنگی در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه…

ادامه مطلب…

Share