فراخوان جذب نویسنده و منتقد فیلم کوتاه

نوشته:
فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه

برچسب: , , ,

فراخوان جذب نویسنده و منتقد فیلم کوتاه

فیلم کوتاه مدیومی مستقل و هویت‌مند و البته متعلق به بستر گسترده هنر سینما ست و توجه به تمام ویژگی‌هایش از همان ابتدای مسیر، ما را بر آن داشته تا در زمینه نقد این مدیوم از ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایش بهره ببریم؛ آن‌ها را بشناسیم، تحلیل کرده و در نهایت نقد کنیم. تفاوت‌های عمده فیلم کوتاه با سینمای بلند و کارکردهای متفاوت عناصر ساختاری‌اش با همان عناصر در ساختار فیلم‌های بلند…

ادامه مطلب…

Share