پانزده قانون کلیدی برای مهارت در فیلم‌نامه‌نویسی فیلم کوتاه

پانزده قانون کلیدی برای مهارت در فیلم‌نامه‌نویسی فیلم کوتاه

به قلم: جِف ریچردز برگردان: خاطره کردکریمی فیلم‌نامه فیلم کوتاه می‌تواند خیلی چیزها باشد. می‌تواند کارت تلفنی، اثبات مفهومی، برنده رقابتی، بیان هنرمندانه‌ای و البته یک فیلم کوتاه باشد. هدفِ روشن هر فیلم‌نامه کوتاهی تبدیل شدن به یک فیلم کوتاه است اما به آن هم خواهیم رسید. هر چیزی که می‌خواهید درنهایت از فیلم‌نامه‌تان تولید کنید، دست‌کم باید ارزش تولید داشته باشد. تلاش برای نوشتن فیلم‌نامه کوتاه می‌تواند ترسناک باشد….

ادامه مطلب…

Share